Úspěch Prvního světového šampionátu pro děti a mládež v řízení RC automobilů se zakládal na spolupráci mnoha zemí a organizací, především pak na velkém úsilí vyvinutém během příprav a reklamě a propagaci. Prostřednictvím této spolupráce se podařilo prohloubit mezinárodní přátelství.