První mezinárodní šampionát pro děti a mládež v řízení RC automobilů

První mezinárodní šampionát pro děti a mládež v řízení RC automobilů se uskutečnil ve dnech 2. – 8. srpna 2016 v Praze. Byl zorganizován asociací IYRCA (Mezinárodní asociace mladých RC modelářů) za podpory starosty městské části Prahy 5, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce, prezidenta RCAČR, Čínsko-české asociace pro obchodní a kulturní výměnu, Auto modelářské asociace Číny (CMAC).

Této velkolepé události se zúčastnilo tři sta až čtyři sta závodníků z vice než dvaceti zemí světě a závod se tak stal jednou z největších mezinárodních událostí za posledních pár let.

Jako organizátoři jsme si byli vědomi důležitosti těchto závodů, a proto jsme do příprav vložili veškeré úsilí. Odborníci a profesionálové, zkušení v organizování národních i mezinárodních závodů v nejrůznějších závodních disciplínách, splnili svou povinnost a předčili veškerá naše očekávání. Do soutěže se zapojilo mnoho organizací, provedly se důsledné přípravy a důkladně se naplánoval harmonogram, nachystala propagace, aby byl zaručen hladký a profesionální průběh závodů a dosáhlo se společenského a vzdělávacího přínosu.

Šampionátu se zúčastnil Dallas Mathiesen, prezident Mezinárodní federace pro závody automodelů (IFMAR), který svou přítomností a cennými radami přispěl k vysoké kvalitě, profesionalitě a úrovni celé akce.

Abychom pro závod zajistili nejlepší podmínky, místo konání jsme vybírali velmi důkladně.  Akce se uskutečnila v pražské Arena Sparta Podvinný mlýn a závodilo se na ETS koberci zapůjčeném z Nizozemí. Zapůjčením profesionálního koberce jsme chtěli dětem poskytnout nejlepší kvalitu a zajistit dobrý pocit, ale také přilákat pozornost mladých závodníků k vědě a technice, poukázat na to, že technologie hrají v běžném životě nepřehlédnutelnou roli.

Abychom zajistili rovné podmínky pro všechny účastníky, pozvali jsme rozhodčí a pravidla byla přísná. Sudí uplatňovali mezinárodně uznávaná pravidla a zachovávali naprostou nestrannost.

První mezinárodní šampionát pro děti a mládež v řízení RC automobilů, jehož smyslem bylo zprostředkovat setkání mládeže z celého světa, byl úspěšný díky velkému odhodlání a nasazení organizátorů a díky spolupráci všech zúčastněných. Cílem akce bylo, aby se děti aktivně se zúčastnily a navázaly přátelství na mezinárodní úrovni, zlepšily své technické dovednosti a celkově si rozšířily. Děti do tohoto cíle zdárně došly.

První světový šampionát dětí a mládeže v řízení RC automobilů, který se úspěšně zapsal u odborné veřejnosti, ve světě vědy a techniky, přinesl cenné zkušenosti, které se odrazí v nadcházejícím pokračování šampionátu. Již ho pro vás připravujeme!